Samenstelling raad van commissarissen

19 februari 2015 09:41 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 19 februari 2015 - Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 22 april 2015 zal mevrouw C.M.C. Mahieu aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van haar benoemingstermijn. Met inachtneming van het versterkte aanbevelingsrecht door de centrale ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen, het voornemen mevrouw Mahieu voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar, zulks onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

Na afloop van de algemene vergadering van 22 april 2015 zal tevens de heer K.S. Wester aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen de heer Wester voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar, onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

Na afloop van de algemene vergadering van 22 april 2015 zal eveneens de heer P.A.F.W. Elverding aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen de heer Elverding voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar, onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

Nadere informatie:

  • pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;
  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07.