Start aanleg spooronderdoorgang met faunapassage HOV Velsen

15 april 2015 13:15 - BAM Infra Nederland bv

(Persbericht provincie Noord-Holland:) Haarlem, 15 april 2015 - De provincie Noord-Holland en ProRail hebben Koninklijke BAM Groep nv geselecteerd voor de aanleg van de spooronderdoorgang van de nieuwe busbaan in de gemeente Velsen.

BAM gaat naar verwachting komende zomer starten met de bouw van de onderdoorgang onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. De onderdoorgang komt vlakbij Santpoort-Noord te liggen en is onderdeel van de toekomstige hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden. De nieuwe busbaan is een belangrijke schakel in het regionale HOV-netwerk.

Binnen dit HOV Velsen deelproject (deelproject 4) gaat de busbaan naast de spoorbaan ook de Ecologische Verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude doorkruisen. Bij de uitwerking van het ontwerp van de onderdoorgang is daarom rekening gehouden met watergangen, beplanting en het creëren van faunapassages. Aan weerszijden van de onderdoorgang komen groenstroken. Deze ‘ecologische verbindingsstroken’ bieden dieren de mogelijkheid om gemakkelijk vanuit het duingebied richting Spaarnwoude over te steken. Ook komen er doorgangen voor onder andere vleermuizen en padden.

Archeologische ondersteuning

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft adviesbureau RAAP archeologisch onderzoek gedaan op de locatie waar de onderdoorgang gaat komen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er kans bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn. Als gevolg hiervan worden de graafwerkzaamheden, om de onderdoorgang te realiseren, onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Dit betekent dat eventueel aanwezige archeologische vondsten worden gedocumenteerd, ontgraven en veiliggesteld.

Van spoortraject naar busverbinding

Een gedeelte van de nieuwe busverbinding komt op het voormalige spoortraject te liggen, tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden. Om op dit deel daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg van de busbaan moet het nieuwe bestemmingsplan definitief zijn. Daarvoor wordt gewacht op een uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal er rond de zomerperiode een uitspraak zijn. Voorbereidende werkzaamheden kunnen, binnen het huidige bestemmingsplan, in afwachting van de uitspraak wel alvast beginnen. Eerder is in maart de opdracht van deelprojecten 1 en 5 gegund aan Heijmans Wegen bv.

HOV Velsen

Komende tijd wordt er gewerkt aan een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen IJmuiden en Haarlem, HOV Velsen. Met de nieuwe busbaan verbetert de bereikbaarheid van onder andere IJmuiden, Velsen en Driehuis. De verbinding is één van de nieuwe schakels in het regionale HOV-netwerk. De hoogwaardige busverbinding biedt veel voordelen: de bussen rijden frequenter, de reistijd is betrouwbaar, de haltes zijn gebruiksvriendelijk en hebben extra voorzieningen (zoals informatiezuilen en fietsenstallingen). Het project HOV Velsen is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen. Kijk voor meer informatie op de projectpagina's.