Start Kloosterveste in november

9 oktober 2007 16:42 - AM bv

(Gezamenlijk persbericht gemeente Assen en BAM Vastgoed:) Assen, 9 oktober 2007 - BAM start 12 november met het bouwrijp maken van het terrein voor Kloosterveste, het cirkelvormige centrumgebied van de woonwijk Kloosterveen in Assen-West. Aansluitend begint de bouw van de parkeergarage in de loop van 2008. Gemeente en BAM zijn verheugd dat hiermee een voor de bewoners vervelende periode van onzekerheid is afgesloten. De start van de werkzaamheden vloeit voort uit de afspraken tussen BAM Vastgoed en de gemeente Assen over de planning en kwaliteit bij de realisering van Kloosterveste. Op dinsdag 9 oktober 2007 hebben vertegenwoordigers van BAM en de gemeente Assen een handtekening gezet onder de gemaakte afspraken.

De afspraken tussen de gemeente Assen en BAM Vastgoed spitsen zich toe op de volgende vier punten:

  • Er zijn harde afspraken gemaakt over de voortgang. Vier weken na ondertekening van de afspraken start BAM met het bouwrijp maken van het terrein. Aansluitend begint BAM met de bouw van de parkeergarage. Zodra deze gereed is, realiseert BAM aansluitend de commerciële en niet-commerciële voorzieningen en de woningen die boven de parkeergarage liggen. Voor de bouw van het centrale deel van Kloosterveste is - vanaf het moment van bouwrijp maken - ongeveer drie jaar nodig.
  • Kloosterveste wordt volgens de gezamenlijk ontwikkelde toekomstvisie uitgevoerd. Deze sluit aan bij de beeldkwaliteit en de uitstraling van Kloosterveste. Er is sprake van een aantal technische aanpassingen voor onder meer de bruggen en de parkeergarage. Deze gaan niet ten koste van de kwaliteit. Ook worden minder woningen en andere woningtypes gebouwd.
  • Gezien het kleinere aantal te bouwen woningen komen er 117 extra openbare parkeerplaatsen in de parkeergarage.
  • De gemeente zorgt voor de bouw van tijdelijke onderwijsvoorzieningen, die nodig zijn door het uitstel van de bouw van Kloosterveste.

Kloosterveste wordt het kloppend hart van Kloosterveen. Hier komen naast circa 600 woningen, diverse sociale, culturele en medische voorzieningen, alsmede een parkeersouterrain. De meeste voorzieningen, zoals winkels, scholen, een bibliotheek, gezondheidscentrum, wijkgebouw en zalen voor gezamenlijk gebruik, liggen rond het centrale plein. Boven de winkels komen woningen, zodat het centrum ook in de avonduren levendig blijft.

Nadere informatie:

  • de perswoordvoerder van de gemeente Assen, de heer M. Ton, 0592 - 36 63 96,
  • de perswoordvoerder van BAM, de heer A.C. Pronk, 030 - 659 86 21.

K.S. Heldoorn, burgemeester van de gemeente Assen, (links) en Roel Vollebregt, directeur BAM Vastgoed.
Fotografie: Eric Zuidema