Starthandeling herontwikkeling: eerste paal nieuwbouw COA Ter Apel

29 april 2015 08:39 - BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv
Starthandeling herontwikkeling: eerste paal nieuwbouw COA Ter Apel

Ter Apel, 28 april 2015 - Wethouder Wietze Potze van de gemeente Vlagtwedde en Gerard Bakker, voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), slaan woensdag 29 april de eerste paal van de nieuwbouw van de opvanglocaties voor asielzoekers in Ter Apel.

Met deze handeling is de uitvoering van de herontwikkeling van de COA-opvanglocaties na een aanloop van vijf jaar formeel gestart. In 2010 presenteerde het COA voor het eerst het masterplan, met daarin het voornemen voor een totale sloop en nieuwbouw van de opvanglocaties in Ter Apel. Het masterplan werd onderdeel van de hernieuwde bestuursovereenkomst die in mei 2010 tussen de gemeente Vlagtwedde en het COA is gesloten.

In 2012 heeft het COA een strook grond aan de zuidzijde van het huidige terrein aangekocht en besloten om een gedeelte van dit terrein in het masterplan op te nemen. November 2014 werd bekend dat BAM de opdracht had verworven voor de herontwikkeling en het meerjarig beheer en onderhoud van de totale opvanglocatie in Ter Apel.

Na realisatie van het masterplan zal de opvanglocatie in Ter Apel bestaan uit 256 woningen, verdeeld over acht buurten en geschikt voor de verschillende opvangvormen van het COA. In deze woningen kan het COA maximaal 2.000 asielzoekers huisvesten. Tevens komen er verschillende kantoren, gebouwen met onder andere lesruimtes en een basisschool met sportzaal.

Volgens planning zal de totale nieuwbouw gereed zijn in september 2016.