Stort eerste beton Sluiskiltunnel

20 december 2011 19:49 - BAM Infra bv

Terneuzen, 16 december 2011 - Het eerste gewapende beton voor het project Sluiskiltunnel is vrijdag 16 december gestort. De werkzaamheden betreffen de bouw van het spoordek aan de westzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Omdat verstoring van de dienstregeling van het spoor zoveel mogelijk dient te worden beperkt, wordt deze betonnen constructie op een tijdelijke locatie gebouwd. De verwachting is dat dit tot eind maart 2012 zal duren. Vervolgens zal het nieuwe dek op de definitieve locatie worden geplaatst ter hoogte van de tunneltoerit aan de westzijde. Hiervoor worden speciale zelf-aangedreven platformwagens gebruikt.

Vanuit de architectonische eisen van het ontwerp is het beton antraciet van kleur. Het toepassen van gekleurd beton is niet gebruikelijk binnen de civiele wereld.

De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.150 meter lengte, die op het diepste punt ruim dertig meter beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa elf meter. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) is verantwoordelijk voor de planning, het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM‐TBI. Combinatie BAM‐TBI wordt gevormd door vier werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse bouwondernemingen, Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings BV te Rotterdam. Volgens de planning van de bouwcombinatie zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.

Nadere informatie: Combinatie BAM-TBI Project Sluiskiltunnel, Sabine van der Hoek, communicatieadviseur, s.vanderhoek@pro6managers.nl