TenneT en BAM bouwen Randstad 380kV Noordring tussen zuidelijke Ringvaart in Haarlemmermeer en Bleiswijk

10 juli 2013 09:16 - BAM Energie & Water bv

Arnhem, 9 juli 2013 - TenneT en BAM hebben een overeenkomst getekend voor de design-and-construct-opdracht ‘Randstad 380kV Noordring Zuidelijke Ringvaart-Bleiswijk’. Het project is een uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk van TenneT, dat nodig is om de leveringsbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen en om aan de toekomstige energievraag in Nederland te kunnen blijven voldoen.

TenneT heeft op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het werk aanbesteed, waarbij in de tenderfase een uitgewerkt ontwerp moest worden ingediend. BAM heeft een hoge EMVI-score behaald met een integraal tenderteam bestaande uit BAM Energie, BAM Civiel, BAM Infratechniek Midden-West, Cofely Fabricom, BAM Wegen, BAM Infraconsult en Mott MacDonald. Tijdens de tenderfase is onder andere een innovatieve fundatie ontworpen waarmee aan het topcriterium ‘minimale hinder’ maximale invulling wordt gegeven.

De werkzaamheden voor BAM omvatten het leveren van alle documenten voor een volledige vergunningsaanvraag van het ontwerp, het realiseren van het detailontwerp en de engineering, inclusief berekeningen, onderzoeken en rapportages. Dit wordt gedaan voor het realiseren van 122 mastfundaties en 61 mastlocaties voor Wintrackmasten, inclusief vijf opstijgpunten, het aanleggen van tien kilometer hoogspanningskabelverbinding (zowel 150 kV, als 380 kV) met diverse gestuurde boringen en het volledig verwijderen van dertig traditionele 150 kV vakwerkmasten. Daarnaast is BAM verantwoordelijk voor het realiseren, beheren en onderhouden van tijdelijke en definitieve bouwwegen en werkterreinen. Voor het project speelt het omgevingsmanagement een belangrijke rol, zodat tijdens de aanleg de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

Betrokken partijen zijn inmiddels met hun werkzaamheden gestart. De Randstad 380 kV Noordring zal naar verwachting eind 2017 in bedrijf worden genomen.

Nadere informatie: