Tilburg en BAM Infra sluiten meerjarige overeenkomst voor integraal beheer woonwijk Reeshof

17 december 2015 09:29 - BAM Infra bv
Tilburg en BAM Infra sluiten meerjarige overeenkomst voor integraal beheer woonwijk Reeshof

Tilburg, 17 december 2015 - De gemeente Tilburg en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integrale beheer van de wijk Reeshof. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar met optie tot verlenging met een periode van nog eens vier jaar. De vernieuwende vorm van samenwerking verlangt van BAM een rol als huisvader voor de wijk, met de gemeente in de rol van regisseur. De uitdaging, zo stelt de gemeente, ligt in de optimale ontzorging van het beheer. De contractwaarde bedraagt € 5 miljoen voor de periode van vier jaar.

De integrale werkwijze kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. In dit beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

‘Door deze vernieuwende manier van aanbesteden krijgt de gemeente in dit gebied meer waar voor haar geld. En dat is goed nieuws, met name voor bewoners’, aldus de Tilburgse wethouder Mario Jacobs van Leefomgeving en Openbare Ruimte. ‘Ik heb vertrouwen in de aanpak, waarbij de gemeente maximaal wordt ontzorgd, bewoners actief worden betrokken en de gemeente toch optimaal de regie op het beheer houdt.’

Originaliteit, realisme en rendement

De beheerdisciplines hebben betrekking op groen, grijs, riolering en waterhuishouding, openbare verlichting, verkeersinstallaties, civiele kunstwerken, straatmeubilair en speelvoorzieningen. BAM is door de gemeente geselecteerd op basis van een EMVI aanbesteding. Belangrijke  toetsingscriteria waren originaliteit, realisme en rendement. In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. ‘Wij begrijpen dat dit een groeiproces is voor alle betrokkenen. In onze vernieuwende aanpak borgen wij een hoge mate van samenwerking met de gemeente en de bewoners’, aldus Kees van Eijk, regiodirecteur BAM Infra.

Buurtapp

Transparantie en voorspelbaarheid zijn kernwaarden voor de manier van samenwerken met alle betrokkenen. BAM zet in de gehele beheerketen beproefde systemen in om de gemeente te faciliteren in haar regierol. Een goed voorbeeld is de inzet van het Geografisch Informatie Systeem (GIS), dat de staat van het areaal en de voortgang van het  onderhoudswerk continu via internet inzichtelijk maakt. Voor een goede communicatie met de bewoners wordt onder meer een speciaal ontwikkelde buurtapp ingezet, waarmee bewoners hun klachten, wensen en verzoeken doorgeven aan de omgevingsmanager van BAM.

Nadere informatie: BAM Infra, Bart Hogenbosch, marketingcommunicatie, bart.hogenbosch@bam.nl.