Twee intentieovereenkomsten tussen De Woonplaats, Volion en BAM Vastgoed voor ontwikkeling van Zuiderval te Enschede

19 november 2004 19:39 - AM bv

Enschede / Bunnik, 19 november 2004 – Woningcorporaties De Woonplaats, Volion en ontwikkelingsbedrijf BAM Vastgoed hebben op 19 november 2004 twee intentieovereenkomsten gesloten, één voor een woningproject en één voor de ontwikkeling van een kantoor, beide in de ontwikkellocatie Zuiderval te Enschede. Beide corporaties fuseren met elkaar per 1 januari 2005. De nieuwe organisatie draagt de naam De Woonplaats.

De intentieovereenkomst voor het woningproject betreft de deelgebieden Kotmanpark Noord en Hofkwartier. In deze gebieden zullen diverse segmenten van de woningmarkt worden bediend met goedkope, middeldure en dure huurwoningen en enkele zorgwoningen. Er zal gezamenlijk worden ontwikkeld, waarbij De Woonplaats optreedt als de eigenaar en belegger en BAM Vastgoed als ontwikkelaar van de locatie en de gebouwen. In deze gebieden ontwikkelt BAM Vastgoed ook koopwoningen en kantoren.

De tweede intentieovereenkomst betreft de ontwikkeling van het nieuwe kantoor voor De Woonplaats. Dit kantoor is gepland in deelplan Eeftink op de hoek van de Zuiderval met de Wethouder Beversstraat. De Woonplaats is naast beoogd gebruiker ook beoogd eigenaar van het kantoor.De overeenkomst betreft de eerst fase waarbij partijen gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw te bouwen kantoor van ten minste 5.100 m2 bruto vloeroppervlak. Indien de resultaten uit haalbaarheidsonderzoeken positief zijn, zal de volgende stap het sluiten van een koop – aannemingsovereenkomst zijn. De verwachting is dat de bouw dan eind 2005 kan starten. De architect is geselecteerd en gaat aan het werk.

Nadere informatie:

  • R. Hannink, BAM Vastgoed, (038) 425 07 10 (m.b.t. woningen);
  • C. Wortmann, BAM Vastgoed, (030) 659 89 23 (m.b.t. kantoor).