Tweede stalen aquaduct voor wegverbreding A4 afgezonken

30 september 2013 15:26 - BAM Infra bv

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Leiderdorp, 27 september 2013 - Het tweede stalen aquaduct voor de wegverbreding en -verdieping van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden is op vrijdag 27 september onder grote belangstelling afgezonken naar zijn definitieve positie in de Oude Rijn. Met het afzinken van het aquaduct komt ook een einde aan een periode van intensieve stremmingen van deze vaarweg.

Aan dit afzinkproces is een lange periode van voorbereidingen voorafgegaan. De aquaductbak is in drie stalen delen van 30x10 meter aangevoerd en op de oever van de Oude Rijn tot één aquaduct gelast. Vervolgens is het 440 ton zware aquaduct op pontons geschoven. Vier grote hijskranen hebben het aquaduct van de pontons getild en op het water gelegd. In de tweede helft september is op de vloer van het aquaduct 500 ton beton gestort, onder meer ter bescherming van het aquaduct. Het afzinken is bereikt door het aquaduct te verzwaren met ballast (in totaal 137 ton).

Het aquaduct zakt centimeter voor centimeter in de Oude Rijn.

Wegverbreding en -verdieping
Rijkswaterstaat werkt aan de wegverbreding en -verdieping van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Tussen Leiderdorp en de afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp, wordt de A4 ter hoogte van de Oude Rijn verdiept aangelegd over een lengte van 1400 meter. Het eerste deel van de verbrede en verdiepte rijbaan van de A4, met het eerste stalen aquaduct, is in maart 2012 in gebruik genomen. Het verkeer in beide richtingen maakt nu tijdelijk gebruik van dit eerste deel. Daarna is de oude A4 met brug over de Oude Rijn afgebroken en is gestart met het tweede deel.

Hoofd- en parallelstructuur
Na het afzinken van het aquaduct wordt verder gebouwd aan de verdiepte ligging en wegverbreding. Medio 2014 wordt de hoofd- en parallelstructuur tussen de N11 en de N206 in gebruik genomen. Hiermee wordt het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer gescheiden. Dit moet leiden tot een verbetering van de doorstroming.

Eindsituatie
De totale verbreding van het traject A4 Burgerveen–Leiden is eind 2014 een feit. Dan rijdt het verkeer in beide verdiepte liggingen over drie rijstroken. Met de verbreding wordt een verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid bereikt.