Voorkeur voor toekomstbeeld AM/BAM Vastgoed voor knooppunt 't Laar

3 juli 2007 15:16 - AM bv

(Persbericht gemeente Tilburg:) Tilburg, 2 juli 2007 - Verkeersknooppunt 't Laar verandert in het volgende decennium in een verkeersplein omzoomd met diverse kantoorlocaties, grondgebonden woningen en een woon/zorgzone rond het huidige verzorgingstehuis. 't Laar is al jaren een druk verkeersknooppunt en de directe omgeving biedt volop kansen voor ontwikkeling. Eind 2006 vroeg het college aan vier marktpartijen om een visie uit te werken voor de toekomst van 't Laar. Het college heeft een voorkeur voor de oplossingsrichting van AM/BAM Vastgoed.

Verschillende oplossingen

Een marktconsultatie voor een dergelijk groot gebied is uniek voor Nederland. Het college stelde als een van de randvoorwaarden dat de visie budgetneutraal is. Hierin moet 't Laar zowel verkeerskundig als stedenbouwkundig optimaal gebruikt worden. Het college nodigde vier marktpartijen uit die op het gebied van infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling hun sporen verdiend hebben. Alle vier partijen (AM/BAM Vastgoed, Heijmans, Triborgh / Dura Vermeer en Volker Wessels) schetsen op een eigen wijze oplossingsrichtingen. Uit de marktverkenning bleek dat drie van de vier oplossingen voldeden aan de kwalificatie budgettair neutraal.

Samenwerking

Het college heeft een voorkeur voor de oplossingsrichting van AM/BAM Vastgoed met daaraan gekoppeld de visionaire kijk van Volker Wessels. Wethouder Els Aarts: "Ik ben erg tevreden over de manier van samenwerken. Een mooi voorbeeld van privaat en publieke samenwerking waar zowel de gemeente als de markt trots op mag zijn. We kijken met belangstelling uit naar de manier waarop dit project verder wordt uitgewerkt."

Grondgebonden woningen

De grenzen van plangebied 't Laar zijn de wegen Blaakweg, Ringbaan West, Karel Doormanlaan, Generaal Barberstraat en dr. Hub Van Doorneweg. De oplossingsrichting van AM/BAM voorziet in een verkeersplein waar de Blaakweg, de Ringbanen Zuid en West via een bocht op de Baroniebaan samen komen. Onder het verkeersplein loopt verdiept de verbinding tussen Blaakweg en Ringbaan West. Aan de zuidrand langs de Blaakweg en met name langs de Ringbaan Zuid ontstaat ruimte voor kleinere kantoorvolumes. Rond het verzorgingstehuis is ruimte voor een woon/zorgprogramma. Nieuwe grondgebonden woningen worden aan de kant van de Ringbanen ontwikkeld, waardoor aan de binnenkant een rustig woonmilieu ontstaat.

Masterplan

In de komende periode werkt AM/BAM de visie verder uit tot een masterplan waarover de gemeenteraad beslist. Is de raad akkoord, dan wordt het masterplan verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Verzorgingstehuis 't Laar wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. Over beide plannen hebben bewoners inspraak. De uitvoering van de plannen start op zijn vroegst in 2011.

Nadere informatie: Brugt Groenevelt, (013) 542 83 33.