Water stroomt door Akwadukt Langdeel

28 juni 2007 15:11 - Koninklijke BAM Groep nv

Sinds 26 juni stroomt het water door het Akwadukt (Fries voor aquaduct) Langdeel bij Zuiderburen. De bouwers doorkruisten als eerste het Akwadukt met wapperende Wâldwei.com-vlag op de voorsteven.

Een jaar geleden is gestart met het betonwerk. Nu stroomt het water er al doorheen. Het totale werk is eind oktober gereed. Het Akwadukt is 2,78 meter diep, 25 meter breed en 110 meter lang. Het heeft een faunapassage aan oostzijde en een calamiteiten- en kluunpad aan de westzijde.

Het project N31

Waldwei.com bv realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een publiekprivate samenwerking ( pps-contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei vof. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden eind 2007, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com bv participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.

Nadere informatie: www.waldwei.com